Η Εθελοντική Αιμοδοσία θέλοντας να κάνει ακόμα περισσότερους φίλους σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνει διάφορες εκδηλώσεις,εκδρομές κλπ. Έτσι, και τώρα στις 8/5/2011 διοργανώσαμε κρουαζιέρα στο ιΠόρο,Υδρα και Αίγινα. Κόσμος πολύς χάρηκε την ωραία κρουαζιέρα και την καλοκαιρινή ημέρα.

1

1

1

1

1

1

1