Η ηγεσία της Εκκλησίας στηρίζει την Αιμοδοσία

1Αρχιεπίσκοπος

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος της έλλειψης του αίματος, σήμερα το 70% των ενοριών προσφέρουν αίμα.

Αρχιεπίσκοπος