Η ηγεσία της Εκκλησίας στηρίζει την Αιμοδοσία

1Αρχιεπίσκοπος