Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Υπουργείου Υγείας

logotypo

ΩΣ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 17Η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:00 ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 19:00